Tomasz Molendowski TOM, Rafał Kocoń RAV-TRANS oraz Robert Młynarczyk Usługi Transportowe I Autohandel realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kierowca zawodowy - nowe kwalifikacje do zdobycia”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 130 osób dorosłych (13 kobiet i 117 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusu uprawniające do przewozu osób (kat. D prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji - KWPD) (30 osób) lub kierowcy ciężarówki/ciągnika siodłowego uprawniające do przewozu rzeczy (kat. C prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji KWPC lub kat. CE) (100 osób). Dodatkowo uczestnicy projektu zdobędą wiedzę z zakresu organizacji przedsiębiorstw transportowych (szkolenia u pracodawców).


W projekcie przewiduje się następujące działania:
- analizę potencjału i predyspozycji 130 uczestników projektu,
- szkolenia z zakresu prawa jazdy kat C - 4 grupy x 15 osób, kat. D 2 grupy x 15 osób, kat. CE - 4 grupy x 20 osób, KWPC - 4 grupy x 15 osób, KWPD 2 grupy x 15 osób,
- szkolenia u pracodawców z zakresu organizacji przedsiębiorstw transportowych.


Kwota dofinansowania projektu: 782 950,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE:
700 665,63 zł; wkład własny: 131 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: VI 2018 - maj 2020.

 

 

 

 

contentmap_module