Szanowni Państwo,

 

Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski, realizująca w Kielcach projekt pn. „Kierowca zawodowy – nowe kwalifikacje do zdobycia" , informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach na prawo jazdy:

– komplet uprawnień - kat C, CE i kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) lub

– prawo jazdy kat. E do C.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli: na terenach gmin: Kielce, Daleszyce, Górno, Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Strawczyn, Piekoszów, Chęciny, Sitkówka-Nowiny, Morawica, Chmielnik, które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki lub autobusu.

 W toku bieżącej rekrutacji, zachęcamy szczególnie osoby w wieku powyżej 50 lat, lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (podstawowym).

 

Poniżej link do strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o projektach:

www.sjtom-ck.pl

(w zakładce „Projekty EFS” dostępna jest dokumentacja zgłoszeniowa oraz regulaminy poszczególnych projektów i rekrutacji).

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać skanem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w godzinach pracy biura projektu w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (dni robocze w godz. 12-16).

Podstawowe zasady rekrutacji:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

Osoby te będą stanowiły min. 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej – 1 punkt;

- gospodarstwo domowe bez osób pracujących – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

- jak wyżej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Projekt jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 -2020

 


 
 
 

Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 06.02.2019 - 08.02.2019 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym. 


 

W dniach 17.01.2019-23.01.2019 prowadzony będzie nabór do III grupy szkoleniowej (15-osobowej) w bloku C (kat C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz rzeczy) oraz do II grupy szkoleniowej (15-osobowej) w bloku D (kat D prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz osób)..


 

Do dnia 19.11.2018 była prowadzona rekrutacja do II grupy szkoleniowej w bloku C (kierowca ciężarówki). Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym mailowo lub telefonicznie w dniach 01.12.2018 - 06.12.2018.

 


 

W dniach 08.11.2018-19.11.2018 prowadzony będzie nabór do II grupy szkoleniowej (15-osobowej) w bloku C (kat C, C+E prawa jazdy oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona-przewóz rzeczy).

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać w w/w okresie skanem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w godzinach pracy biura projektu w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (dni robocze w godz. 12-16).

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom, które ukończyły 50 rok życia oraz osobom z wykształceniem na poziomie co najwyżej  ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie. Formularz zgłoszeniowy, regulamin projektu i rekrutacji znajdują się poniżej.


06.07.2018 r. zamknięta zostaje rekrutacja do I grupy szkoleniowej w bloku C (kierowca ciężarówki) oraz do I grupy szkoleniowej w bloku D (kierowca autobusu). Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym mailowo lub telefonicznie w dniach 11.07.-12.07.2018.

18.06.2018 zostaje uruchomiona rekrutacja do pierwszych grup szkoleniowych – blok C (kierowca ciężarówki) oraz do grupy szkoleniowej w bloku D (kierowca autobusu). Do każdej z grup zostanie zakwalifikowane minimum 15 osób. Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”).

 

Rekrutacja:
1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych
2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:
- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;
- ukończyły 50lat.
Osoby te będą stanowiły 50% uczestników projektu
3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:
- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej - 1 punkt;
- gospodarstwo domowe bez osób pracujących - 1 punkt; 
- jak wyżej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu - 1 punkt.
4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

Poniżej znajdują się ważne dokumenty do pobrania:

 

 
 

 

 

contentmap_module