Tomasz Molendowski TOM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Celem projektu jest objecie kształceniem 60 osób dorosłych (6 kobiet i 54 mężczyzn), które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki/ciągnika siodłowego uprawniające do przewozu rzeczy (kat. C prawa jazdy oraz świadectwo kwalifikacji KWPC lub kat. CE)
W projekcie przewiduje się szkolenia z zakresu prawa jazdy kat C - 4 grupy x 15 osób, kat. CE - 4 grupy x 15 osób, KWPC - 4 grupy x 15 osób.
Kwota dofinansowania projektu: 365 368,75 zł; wkład własny: 55.120,00 zł.
Okres realizacji projektu: I 2019 - czerwiec 2020.

contentmap_module