Szanowni Państwo,

 

Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski, realizująca w Kielcach projekt pn. „Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego”, informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach na prawo jazdy:

– komplet uprawnień - kat C, CE i kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (przewóz rzeczy) lub prawo jazdy kat. E do C.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe z terenu woj. świętokrzyskiego, które chcą z własnej inicjatywy uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe kierowcy ciężarówki lub autobusu.

 

W toku bieżącej rekrutacji, zachęcamy szczególnie osoby w wieku pow. 50 lat  lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym (podstawowym).

Poniżej link do strony internetowej, na której zamieszczone są informacje o projektach:

www.sjtom-ck.pl

   
   

Wypełnione formularze zgłoszeniowe będzie można składać skanem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w godzinach pracy biura projektu w Kielcach przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (dni robocze w godz. 12-16).

Podstawowe zasady rekrutacji:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

 

Osoby te będą stanowiły min. 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej – 1 punkt;

 

- gospodarstwo domowe bez osób pracujących – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

- jak wyżej z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu – 1 punkt (dot. projektu „Kierowca zawodowy..”)

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

Kursy kończą się egzaminami państwowymi na prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji.

Projekty są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 -2020

 
 

  


Niniejszym informujemy, iż osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo w dniach 06.02.2019 - 08.02.2019 na numer telefonu lub adres mailowy podane w formularzu zgłoszeniowym. 

 


17.01.2019 zostaje uruchomiona rekrutacja do pierwszej grup szkoleniowej w bloku C (kierowca ciężarówki). Do grupy zostanie zakwalifikowane minimum 15 osób. Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczać do biura projektu przy ul. Żelaznej 47/51A/15 (Szkoła Jazdy „TOM”).

 

Rekrutacja:

1) Bezwarunkowe pierwszeństwo osób niepełnosprawnych

2) Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które:

- posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ISCED2 włącznie;

- ukończyły 50lat.

Osoby te będą stanowiły 50% uczestników projektu

3) Punkty premiujące na etapie rekrutacji będą przyznawane za spełnienie warunków:

- dochód członka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej - 1 punkt;

4) Pierwszeństwo dla kobiet na etapie rekrutacji w przypadku równej ilości punktów z mężczyznami.

 

 

 

 

 

contentmap_module